digitalna štampa

Kolor štampa na  papirima i kartonima težine do 350gr.